Seliska Domain Satılık
Seliska Domain Satılık

can01 istatistikleri

Satış

1

Değerlendirme

  • (1)

Beğeni

0

Seliska.com domaini satılıktır. Marka olabilecek bir domaindir.

Selis ; düzgün, uyumlu, akıcı demektir. KA ise kazancın " ka " sı düşünülerek alınmıştır. 

Finansal bir yapı üzerine kurulabilir. Örnek ; Seliska Yatırım ...

Kart Ailesi Tek Çekim 2 Taksit 3 Taksit 6 Taksit 9 Taksit
₺800.00 ₺424.23
(₺848.45)
₺286.93
(₺860.78)
₺148.61
(₺891.66)
₺104.01
(₺936.07)
₺81.99
(₺983.88)
₺800.00 ₺424.23
(₺848.45)
₺286.93
(₺860.78)
₺148.61
(₺891.66)
₺104.01
(₺936.07)
₺81.99
(₺983.88)
₺800.00 ₺424.23
(₺848.45)
₺286.93
(₺860.78)
₺148.61
(₺891.66)
₺104.01
(₺936.07)
₺81.99
(₺983.88)
₺800.00 ₺424.23
(₺848.45)
₺286.93
(₺860.78)
₺148.61
(₺891.66)
₺104.01
(₺936.07)
₺81.99
(₺983.88)
₺800.00 ₺424.23
(₺848.45)
₺286.93
(₺860.78)
₺148.61
(₺891.66)
₺104.01
(₺936.07)
₺81.99
(₺983.88)
₺800.00 ₺424.23
(₺848.45)
₺286.93
(₺860.78)
₺148.61
(₺891.66)
₺104.01
(₺936.07)
₺81.99
(₺983.88)
₺800.00 ₺424.23
(₺848.45)
₺286.93
(₺860.78)
₺148.61
(₺891.66)
₺104.01
(₺936.07)
₺81.99
(₺983.88)

Satıcı, işbu sözleşmenin 5.1.2 (d) maddesinde belirtilen, işverenin hizmeti kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, alıcı, hizmet süresine ek olarak satıcıya 7 günlük telafi süresi vermek zorundadır. Bu süre bitiminde alıcı projeyi kabul etmiyor ise alıcıya havuz hesabındaki para iade edilir. Satıcı, iade veya değiştirme işlemi ile ilgili son kararı alıcının vereceğini bildiğini ve BiwebTR’nin alıcının verdiği karardan dolayı her ne suretle olursa olsun herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, hizmetini satıcıdan teslim aldıktan sonra havuz hesaptaki hizmet bedelinin satıcının hesabına iletilmesi için BiwebTR'ye işlem talebinde bulunabileceğini; veya satıcı tarafından kendisine gönderilen hizmeti kabul etmeyerek ve bunu BiwebTR'ye bildirme hakkına sahip olduğunun bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.f) Alıcı, site üzerinde gerçekleşmekte olan hizmet teslim sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, satıcının hizmeti yapmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü BiwebTR'nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve oluşabilecek zararlardan, her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde BiwebTR'nin herhangi bir zarara uğraması durumunda, BiwebTR'nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer havuz hesap içinde bulunan parası olması halinde, BiwebTR'nin herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, yapılması için gönderdiği ya da satın aldığı hizmet ile ilgili olarak gerek yapım aşamasında ve gerekse yapılıp teslim edildikten sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı satıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. BiwebTR aleyhine uzman ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini işverene rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

İşveren, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uzman'a karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; alıcı ve satıcı arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan BiwebTR'nin hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.